კონტაქტი

რომან კაკულია - ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: (995 32) 293 14 02    

ელ.ფოსტა: pao@eu-nato.gov.ge

დავით კალატოზიშვილი - ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 

ტელ: (+995 32) 293 38 98    

ელ.ფოსტა: dkalatozishvili@eu-nato.gov.ge; dkalatozishvili@gmail.com

ბობი აფხაზავა - ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 

ტელ: (+995 32) 293 38 98    

ელ.ფოსტა:  b.apkhazava@eu-nato.gov.ge; bobi7apkhazava@yahoo.com