ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 2014-2017 წწ. ეროვნული სამოქ. გეგმების განხორციელების ანგარიშის პრეზენტაცია

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 2014-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმების განხორციელების ანგარიში

პრეზენტაციის ჩამოტვირთვა

სხვა პრეზენტაციები