ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების შესახებ პრეზენტაცია, 2015 წელი

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების შესახებ პრეზენტაცია, 2015 წელი

პრეზენტაციის ჩამოტვირთვა

სხვა პრეზენტაციები