საქართველოს მთავრობის სტრატეგია ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ 2014-2017 წლებისთვის

საქართველოს მთავრობის სტრატეგია ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ 2014-2017 წლებისთვის, ვანო ჩხიკვაძე, 20 ნოემბერი, 2013

 

პრეზენტაციის ჩამოტვირთვა

სხვა პრეზენტაციები