საინფორმაციო ცენტრის ამოცანები, მიზნები და გეგმები

საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ - საინფორმაციო ცენტრის ამოცანები, მიზნები და გეგმები, მარტი, 2013 წელი

პრეზენტაციის ჩამოტვირთვა

სხვა პრეზენტაციები