ევროპული დღის წესრიგიდან „მიგრაციის გლობალური შეთანხმებისკენ"