სესია პოპულიზმსა და თანამედროვე საინფორმაციო გარემოს გამოწვევებზე