პირველი სესია:საქართველო, რეგიონული სტაბილურობა და ევროპის ენერგოუსაფრთხოება