ბათუმის მე-13 საერთაშორისო კონფერენციის პირველი დღე