საქართველო-ევროკავშირის სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმის დამფუძნებელი შეხვედრა