ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა“ გახსნითი ღონისძიება