დავით ბაქრაძემ აპარატის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა