შიდა ქართლში საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლობის გახსნა