შეხვედრა იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან