წლიური ანგარიში

2016 წლის საჯარო ინფორმაცის გაცემის სტატისტიკა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის2016 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებების შესრულბის თაობაზე.

2016 წლის განმავლობაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თხოვნითშემოვიდა 29 წერილი. პასუხი გაეცა ყველა წერილს.

მათ შორის:

· საქართველოს მოქალაქე - 1 წერილი

· არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - 18 წერილი

· მედია საშუალება (ბეჭდვითი, ონლაინ,სატელევიზიო საშუალება)/ ჟურნალისტი- 2 წერილი

· ადმინისტრაციული ორგანო - 8 წერილი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად მომზადებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფომინისტრის აპარატის 2015 წლის ანგარიში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. (იხილეთ თანდართული ფაილების სახით).

2015 წლის საჯარო ინფორმაცის გაცემის სტატისტიკა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად,  ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2015 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებების შესრულების თაობაზე.

2015 წლის განმავლობაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თხოვნით შემოვიდა 34 წერილი. პასუხი გაეცა ყველა წერილს.

მათ შორის:

 • საქართველოს მოქალაქე - 1 წერილი
 • არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - 24 წერილი
 • მედია საშუალება (ბეჭდვითი, ონლაინ,სატელევიზიო საშუალება)/ ჟურნალისტი- 4 წერილი
 • ადმინისტრაციული ორგანო - 5 წერილი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად მომზადებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2015 წლის ანგარიში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. (იხილეთ თანდართული ფაილების სახით).

 

2014 წლის საჯარო ინფორმაცის გაცემის სტატისტიკა

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად,  ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2014 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებების შესრულების თაობაზე.

2014 წლის განმავლობაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თხოვნით შემოვიდა 35 წერილი. პასუხი გაეცა ყველა წერილს.

მათ შორის:

 • არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - 23 წერილი
 • მედია საშუალება (ბეჭდვითი, ონლაინ,სატელევიზიო საშუალება)/ ჟურნალისტი- 1 წერილი
 • ადმინისტრაციული ორგანო - 11 წერილი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად მომზადებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2014 წლის ანგარიში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. (იხილეთ თანდართული ფაილების სახით)

 

2013 წლის საჯარო ინფორმაცის გაცემის სტატისტიკა

 

2013 წლის განმავლობაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თხოვნით შემოვიდა 14 წერილი. პასუხი გაეცა ყველა წერილს.

მათ შორის:

 • ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან - 7 წერილი
 • სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი - 3 წერილი
 • არასამეწარმეო იურიდიული პირი „ახალგაზრდა ადვოკატები“- 1 წერილი
 • ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი - 1 წერილი
 • საქართველოს რეფორმების ასოციაცია - 2 წერილი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად მომზადებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2013 წლის ანგარიში.

მიმაგრებული ფაილები: