პასუხისმგებელი პირები

სახელმწიფო მინისტრის ბრძანებით, აპარატში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირებად განისაზღვრნენ:

სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე - პაპუნა შენგელაია ტელ: (995 32) 2281222;  p.shengelaia@eu-nato.gov.ge;
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი - ნიკოლოზ წიკლაური  ტელ: (995 32) 2932867;  ელ.ფოსტა: n.tsiklauri@eu-nato.gov.ge;
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი - ხათუნა საღინაძე ტელ: (995 32) 2920108;  press@eu-nato.gov.ge.