მინისტრის ბრძანება პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის  2014 წლის 6 აგვისტოს N 189 ბრძანებით სახელმწიფო მინისტრის აპარატში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირებად განისაზღვრონ:

სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე - პაპუნა შენგელაია;
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი - ნიკოლოზ წიკლაური;
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი - ხათუნა საღინაძე.