სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები

ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები

ვიქტორ დოლიძე

სახელმწიფო მინისტრი

არჩილ ყარაულაშვილი

სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე

მარიამ რაქვიაშვილი

სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე

პაპუნა შენგელაია

სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე

ნიკოლოზ წიკლაური 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი 

ნატა ქორიძე

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხთა კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსი

დავით ბუჯიაშვილი

ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსი

ხათუნა საღინაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი

თორნიკე ნოზაძე

სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის უფროსი

მიმაგრებული ფაილები: