გრანტები და დახმარებები

2014 წლის აგვისტოს თვეში, ლადკანის ოფისის მიერ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის საჩუქრის სახით გადმოცემული კომპიუტერული ტექნიკის მონაცემები, რაოდენობა და ფასების ცხრილი იხილეთ მიმაგრებული ფაილის სახით. (ფაილი N1)

მიმაგრებული ფაილები: