კონტაქტი

მისამართი:
ინგოროყვას7, თბილისი, 0134
ტელ/ფაქსი (995 32) 2282478   

e-mail: office@eu-nato.gov.ge